Om utbildningen

Arbetsplatsambassadör
– för en ännu attraktivare arbetsplats

Nu har du möjlighet att kostnadsfritt utbilda en av dina med-
arbetare till arbetsplatsambassadör. Med utbildningen får din personal en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling. Ditt företag får i gengäld en resurs som tar större ansvar för att förebygga ohälsa och utveckla den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Se olikheter och skillnader mellan människor och kulturer som en potential att utveckla arbetsplatsen genom att ta större samhällsansvar!

MÅLET MED UTBILDNINGEN

• Ge en anställd kompetensutveckling i syfte att vara ett bollplank till såväl chef som medarbetare när det gäller att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
• Få igång diskussioner om attityder och värderingar och om hur man kan ta tillvara varandras olikheter, kulturer och erfarenheter.
• Ge kunskap om hur man kan utveckla arbetsplatsens förmåga att upptäcka och förebygga tidiga tecken på ohälsa och få en mer välmående arbetsplats.
• Ge utbildning och stöd i vad det innebär att introducera och ta emot nyanställda /praktikanter med tanke på att en god introduktion kan minska risken för problem
och kostnader för samtliga parter.
• Att ge ambassadören ökad möjlighet att utveckla arbetsplatsens mot ett öppnare och mer inkluderande arbetsliv.

WIN-WIN FÖR ALLA PARTER

Alla arbetsplatser vill göra resultat och ha en arbetsmiljö där personalen mår bra. Ambassadörerna ökar era möjligheter till en god psykosocial arbetsmiljö, samt öppnar dörrarna för fler. Det vinner alla parter på.

Du som chef får en extra resurs som kan stärka ert arbete med de mjuka värdena i företaget. Det ger mer utrymme för dig att fokusera på era kärnvärden, samtidigt som det kan leda till ökad produktivitet och minskade kostnader.

Ambassadören får gratis kompetensutveckling och möjlighet att ta större ansvar på arbetsplatsen, liksom att öka meningsfullheten i arbetet. Övrig personal får också en resurs att vända sig till med ökad kunskap inom den psykosociala arbetsmiljön.

Ert företag får också möjlighet att göra skillnad för någon som idag står utanför. Vårt samhälle behöver inkludera fler och genom utbildningen får ert företag en resurs som kan bidra till just detta. Det stärker ert varumärke, samtidigt som det ökar era möjligheter att utveckla verksamheten och säkra framtida kompetensbehov.

Kursinnehåll – internat

• Vad är syftet och vinsterna med att utbilda arbetsplatsambassadörer?
• Vad kännetecknar en arbetsplatsambassadör?
• Vad kännetecknar en välmående arbetsplats? Hur kan alla bli delaktiga i att skapa framtidens arbetsplats?
• Vad vinner ditt företag på att ta ett socialt samhällsansvar?
• Tillgänglighet; hur öppnar vi arbetslivet för fler människor?
• Kroppsspråk, kommunikation och bemötande

 

 

Kursinnehåll – fem halvdagar

• Vilken betydelse har mina egna attityder, värderingar och mitt beteende i mötet med medmänniskor?
• Klimatanalys; ambassadören tar temperaturen på sin arbetsgrupp och tillsammans identifierar vi styrkor och utvecklingsområden
• Feedback – svåra samtal och konstruktiv kritik
• Introduktion av nyanställda och praktikanter; praktisk vägledning till hur vi skapar en lyckad introduktion
• Mångfald på arbetsplatsen; en väg till framgång, därefter diplomering.

Datum för höstens halvdagar är följande (08.30-12.00):

Halvdag 1: Östra Blekinge 24 september Västra Blekinge 26 september

Halvdag 2: Östra Blekinge 8 oktober Västra Blekinge 10 oktober

Halvdag 3: Östra Blekinge 22 oktober Västra Blekinge 24 oktober

Halvdag 4: Östra Blekinge 5 november Västra Blekinge 7 november

Halvdag 5: Östra och Västra Blekinge 21 november

Diplomering: Östra och Västra Blekinge 5 december

Låter det här intressant för ert företag? Anmäl ert intresse här.

Ambassadörsutbildning folder_digital